Arkibyo ng Blog

My Way – Frank Sinatra

I did what I had to do
And saw it through without exemption.
I planned each charted course;
Each careful step along the byway,
And more, much more than this,
I did it my way.

— Tagtag na empleyado

Para sa mga taong solo flight, tumatapos ng mga responsibilidad ng mga pabaya, at pinamumunuan ng mga seagull, inaalay ko sa inyo ang awiting ito. Pampalubag-loob, nawa.

Mabuha, mga martir.

Paalala: Paabiso po sa comments kung hindi na gumagana ang video sa taas, upang mapalitan. Maraming salamat.

Advertisements

1 Puna

09 Nov 2014 · 0:08:57 UTC